Team

Direction

Cheffe de la Collection Oskar Reinhart « Am Römerholz »
Kerstin Richter, Lic. phil.
Tel. +41 (0) 58 466 77 40
sor@bak.admin.ch


Responsable adjointe

Cheffe suppléante de la Collection Oskar Reinhart « Am Römerholz »
Katja Baumhoff, Dr. phil.
Tel. +41 (0) 58 466 77 48
katja.baumhoff@bak.admin.ch


Registrar 

Florence Le Bègue, M.A.
Tel. +41 (0) 58 466 77 41
florence.lebegue@bak.admin.ch

Relations publiques

Valentina Zingg, M.A
Tel. +41 (0) 58 466 77 59
sormedien@bak.admin.ch
 

Service des publics (externe)

Elsbeth Preiss
Joanna Barandun
Liliana Merico
Tel. +41 (0) 58 466 77 40
sorfuehrungen@bak.admin.ch

https://www.roemerholz.ch/content/sor/fr/home/information/team.html